تماس تلفنی و حضوری

همراه:

09373959990

09901585565

تلفن:

04532623456

ایمیل:

info@tejiran.ir

tejiran@yahoo.com

آدرس محل کار:

شهرستان گرمی،خیابان امام،پاساژولیعصر،طبقه همکف،جنب فروشگاه حبی