اندازه استاندارد کتاب برای چاپ-سایز کتاب ها

اندازه استاندارد کتاب

اندازه استاندارد کتاب برای چاپ-سایز کتاب ها اندازه استاندارد کتاب در این جدول اندازه های قبل و بعد از برش کتاب مشخص شده و تعداد صفحات کتاب ها، بسته به قطع آن ها در فرم های ۶۰ در ۹۰ و ۱۰۰ در ۷۰ مشخص شده اند. قطع های استاندارد کتاب: (قطع کتاب های فارسی در ایران) […]

آموزش طراحی کارت ویزیت شیشه ای

آموزش طراحی کارت ویزیت شیشه ای

آموزش طراحی کارت ویزیت شیشه ای آموزش طراحی کارت ویزیت شیشه ای شرایط گارانتی چاپ سایز طراحی شیشه ای 9 در 5.8 سانت میباشد که بعد از برش در حدود 8.7 در 5.5 سایز نهایی میباشد. پس در نظر بگیرید حداقل 3 میلی متر از کار برش خواهد شد. احتمال مسائی نبودن طرفین برش نیز […]