سفارش لوگو گروه فیلمبرداری هوایی Drone Zenit

سفارش لوگو

سفارش لوگو

نمونه لوگوی طراحی شده برای گروه فیلمبرداری هوایی (هلی شات) drone zenit که المان این لوگو برگرفته از حرف اول زنیت z می باشد که بصورت پروانه های هلی شات اجرا شده

سفارش لوگو

سفارش لوگو

 

برای سفارش هرگونه لوگو با ما در ارتباط باشید