فتومونتاژ کارآموز تج ایران – طراحی شده توسط کارآموز

فتومونتاژ کارآموز تج ایران

این طرح تصویرسازی توسط کارآموز محمد لطفی طراحی شده است

مدت این دوره 5 روز بوده است که بعد از اتمام دوره ایشان قادر به طراحی این اثر شدند

فتومونتاژ کارآموز تج ایران

 

امیدواریم از آموزشهای سایت تج ایران نهایت استفاده را برده باشید