لوگوی شرکت بازرگانی مسعود زارعی – واردات و صادرات

لوگوی شرکت بازرگانی

لوگوی شرکت بازرگانی

طراحی لوگو برای شرکت واردات و صادرات مسعود زارعی

لوگوی شرکت بازرگانی

این لوگو با توجه به موضوع کاری سفارش دهنده که واردات و صادرات بوده طراحی شده  که در حرف z دو فلش به راست و چپ دیده میشود که مفهوم آن برگرفته از واردات و صادرات می باشد رنگ سبز این المان و حروف رو به وضوح جدا کرده است

 

برای سفارش هرگونه لوگو یا نماد تجاری و … با ما در ارتباط باشید