لوگو شرکت باربری – طراحی لوگوی باربری شریف بار

لوگو شرکت باربری

طراحی لوگو برای موسسه حمل و نقل زمینی شریف بار

لوگو شرکت باربری

ایده این لوگو از المان رفت و برگشت که همان حمل و نقل از مبدا به مقصد و برعکس می باشد و حروف اول ش و ب   که بیانگر شریف بار هست به وضوح در لوگو قابل نمایش هست

 

برای سفارش هرگونه لوگو با ما در ارتباط باشید