نمونه کارت ویزیت طراحی شده توسط کارآموز

کارت ویزیت کارآموز تج ایران

این نمونه کار توسط آقای محمد لطفی، کارآموز سایت تج ایران بوده در صورت نیاز به فایل لایه باز این اثر به پشتیبانی سایت تیکت بزنید

نمونه کارت ویزیت طراحی شده بعد از سه جلسه کار با ابزار فتوشاپ بصورت مبتدی آموزش داده شده و اجرا نیز در جلسه چهارم به اتمام رسیده

 

کارت ویزیت کارآموز تج ایران