نمونه کارت ویزیت اتوگالری – نمایشگاه اتومبیل شقاقی

نمونه کارت ویزیت اتوگالری

نمونه کارت ویزیت اتوگالری – نمایشگاه اتومبیل شقاقی نمونه کارت ویزیت اتوگالری طراحی کارت ویزیت برای نمایشگاه شقاقی اردبیل که بصورت مدرن طراحی شده در این کارت ویزیت از سه رنگ طلایی و سفید و مشکی استفاده کردیم که با توجه به ساده بودن طرح این رنگ بندی خود را بهتر به نمایش میگذارد   […]