آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

1. یک صفحه به ابعاد 295×950 با رزولوشن 72 ایجاد کنید . File > New یا استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N
1.1. بر روی لایه صفحه ای که ایجاد کرده اید دابل کلیک کنید تا تنظیمات layer Style نمایش داده شود . سپس تنظیماتGradient Overlay را تغییر بدهید .

1 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

2 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

2. ابزار Line Tool را انتخاب کرده و یک خط با ضخامت 1 پیکسل ترسیم کنید . در صد رنگی خط کشیده شده باید برابر با e6d0c6 باشد .

3 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

4 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

3. ابتدا یک لایه جدید ایجاد با فشردن کلیدهای Shift + Ctrl + N ایجاد کنید . از کلید های حال میخوام یک سایه ایجاد کنم .ابتدا ابزار Elliptical Marque Tool را انتخاب کرده و یک دایره میکشم .
3.1.سپس ابزار Marque را انتخاب کرده و با استفاده از تنظیمات Subtract ابزار دقیق نصف دایره را از حالت انتخاب خارج میکنم .

5 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

6 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

7 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

4. ابزار Brush را با سختی قلم صفر انتخاب کرده و از طرف پایین کادر به طرف داخل یک حاله در لایه جدید ایجاد کنید . دقت داشته باشید که از طرف بیرون و با اندازه قلم بزرگ که یکنواخت در بیاد .  درصد رنگ حاله  726966

8 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

5. کلید Ctrl+D را بفشارید تا ناحیه انتخاب از Select خارج شود .

9 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

 

6. 2 فیلتر را همانند تصویر زیر بر روی کادر کشیده شده اعمال کنید .  Fill لایه را در پایان برابر با 60 قرار بدهید

10 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

11 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

12 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

13 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

14 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

7. تصویر هدست را از قسمت پایین ذخیره کنید و وارد فتوشاپ و در جای مشخص شده قرار بدهید .

15 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

16 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

8. ابزار Rectangle Tool را انتخاب کرده و چند کادر همانند تصویر زیر با درصد رنگی dfdfdf بکشید . سپس فونت B yekan  را انتخاب کرده و متن مور نظر را داخل هر کادر با درصد رنگی 333231 تایپ کنید .

17.1 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

17 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

 

9. یک متن هم سمت چپ با فونت Century Gothic با درصد رنگی eecfbd و اندازه 12pt ایجاد میکنم .

18 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

10. ابزار Rounded Rectangle Tool را انتخاب کرده و یک کادر با Radius 27px سپس بر روی کادر کشیده شده دابل کلیک کرده و تنظیمات Gradient Overlay را تغییر بدهید

20 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

21 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

19 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

 

11. حالا با ابزارهایی که در Custome shape tool وجود داره یکسری نقاط و شکل بر روی کادر کشیده شده قرار بدهید . نقاط کم رنگ b5c0b8 درصد نقطه پر رنگ 575f566

22 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

23 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

24 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

12. ابزار Line Tool را انتخاب کرده و یک خط با ضخامت 1 پیکسل ترسیم کنید . در صد رنگی خط کشیده شده باید برابر با f0ccbc باشد . سپس با استفاده از ابزار Custome shape tool چند نقطه در جاهای مشخص شده قرار بدهید . سپس یکبار دیگر ابزار Line Tool را انتخاب کرده ویک خط با درصد رنگی روشنتر همانند تصویر زیر بکشید f4e0d4 . برای آیکون هدفون هم می توانید از تصاویر اینترنت استفاده کنید .

25 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

26 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

 

13. فقط کلید خرید با قی مانده است . ابزار Rounded rectangle Tool را با Radiuse 3 pxو درصد رنگی 343436 انتخاب کرده و یک کادر همانند تصویر زیر بکشید . سپس فونت B yekan را انتخاب کرده و کلمه خرید را با درصد رنگی e4e4e4 تایپ کنید . برای فلش سبز رنگ هم از آیکون ها Custome shape tool استفاده کنید . امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید .

27 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی وب سایت

مطالعه بیشتر