طراحی لوگو کارخانه تولید سبد میوه

بازدید: 280 بازدید

طراحی لوگو کارخانه تولید سبد میوه

طراحی لوگو کارخانه

نمونه لوگویطراحی شده برای کارخانه تولیدی سبد میوه که از المان های چرخ دنده بعوان کارخانه و صنعتی بودن و خطوط سبد بعنوان سبد میوه اجرا شده است

مطالعه بیشتر