قرار دادن تصویر در متن در فتوشاپ

مرحله ی1:باز کردن یک تصویر برای متن در فتوشاپ

شما در مرحله ی اول باید تصویر مورد نظر خود را در فتوشاپ باز کرده سپس آن را در متنی قرار دهید

A panoramic view of the ocean in Hawaii. Image licensed from iStockphoto by Photoshop Essentials.com.

مرحله ی2:کپی کردن لایه ی Background

برای کپی کردن لایه ی متن از روی صفحه کلید Ctrl+J را فشار دهید

The Layers palette in Photoshop. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

مرحله ی3:ساخت یک لایه ی جدید

برای ساخت یک لایه ی جدید  روی آیکون new layer کلیک کرده تا لایه ساخته شود

The New Layer icon at the bottom of the Layers palette in Photoshop. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

سپس این لایه ی جدید را در وسط دو لایه قرار دهید

A new blank layer appears in the Layers palette. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

سپس این لایه را با رنگ سفید پر کنید

The layer preview thumbnail in the Layers palette in Photoshop. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

سپس بر روی لایه “layer 1″کلیک کنید

Selecting 'Layer 1' in the Layers palette in Photoshop. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

حالا متن  را باید تایپ کنیم برای تایپ متن از روی صفحه کلید T را فشار داده و از قسمت options Bar فونت را Arial black و رنگ را سفید انتخاب کنید

The Options Bar in Photoshop showing the options for the Type Tool. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

حال متن را تایپ کنید

Adding text to the Photoshop document. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

حالا می توانید اندازه ی متن خود را تغییر دهید برای تغییر دادن اندازه ی متن از روی صفحه کلید Ctrl+T را زده و متن را به اندازه ی دلخواه تغییر دهید

Use the Free Transform command in Photoshop to resize and reposition the text. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

حالا Enter رو بزنید.

حالا لایه ی متن رو بکشید و یه لایه بیارید پایین یعنی پایین لایه ی Layer 1

Dragging the type layer down below 'Layer 1' in the Layers palette. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

تصویر در زیر لایه ی layer 1  قرار گرفته است

The type layer now appears below 'Layer 1' in the Layers palette. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

دوباره لایه ی layer 1  رو انتخاب کنید

Selecting 'Layer 1' in the Layers palette. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

مرحله ی4:ساخت یک clipping mask

روی لایه راست کلیک کرده و create clipping mask کلیک کنید

Creating a clipping mask in Photoshop. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

Layer > Create Clipping Mask

تصویر شما حالا در متن قرار گرفته است

The photo now appears inside the text in Photoshop. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

مرحله ی5:انتخاب “drop shadow” از لایر استایل

روی آیکون layer styles کلیک کنید

Clicking on the Layer Styles icon in Photoshop. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

حالا Drop Shadow را انتخاب کنید

Selecting a drop shadow layer style in Photoshop. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

حالا مانند تصویر زیر تغییر دهید

The Drop Shadow options in the Layer Style dialog box in Photoshop. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

خوب دیگه تموم شد:

Photoshop image in text effect. Image © 2008 Photoshop Essentials.com.

مطالعه بیشتر