لوگوی مرکز سلامت و زیبایی پوست

بازدید: 366 بازدید

لوگوی مرکز سلامت و زیبایی پوست

لوگوی مرکز سلامت

طراحی لوگو برای مرکز سلامت و زیبایی پوست ماریا که در این لوگو از المان پروانه، حرف M و برگ استفاده کرده ایم که هرکدام مفهومی از کسب و کار را دارند

تمامی لوگوهای طراحی شده توسط مجموعه تج ایران با تمامی خروجی های مورد نیاز وب و اپلیکیشن و … به همراه فایل لایه باز به کارفرما ارائه میشود

مطالعه بیشتر