مهمترین نکات کسب و کار

مهمترین نکات کسب و کار

مهمترین نکات کسب و کار

به اعتقاد من مهم ترین کار کسب و کار بهبود تجربه و رضایت مشتریان است وگرنه در مدت کوتاه ما تبدیل می شویم به کارخانه تولید ناراضی

برگردیم به داستان ابتدای این نوشته به نظر شما وقتی یک مشکل مانند ارسال ایمیل برای یک مشتری در طول ۳ ماه مرتب و چند هفته یکبار پیش می آید آیا وظیفه سرویس دهنده نیست که حتما برای رفع آن فکری کند .

در اینجا به نکته دوم می رسیم و آن هم توجه و مراقبت دائمی از مشتریان است. این توجه فقط برآورده کردن نیازها نیست بلکه باید به سطحی فراتر از آن فکر کنیم و تلاش کنیم که نه تنها نیازهای مشتریان را برآورده کنیم بلکه حتی آنها را شگفت زده نماییم .

تولید رضایت در مشتری کار سختی نیست فقط تعهد و عشق می خواهد. باید دیدگاه مان را نسبت به مشتری از یک منبع تولید نقدینگی به یک فرصت لذت بخش تغییر دهیم. هر بار که یکی از مشتریان با ایمیل خود رضایت مندی اش را اعلام می کند کل تیم ما شعف و خوشحالی وصف ناپذیری پیدا می کنند٬ این حس را نمی توان قیمت گذاری کرد.

اگر قصد دارید که درآمد پایدار و مداومی داشته باشید راه آن فقط و فقط بهبود تجربه مشتری است. اکنون هنوز مشکل یکی از سایت های ما در ارسال ایمیل برطرف نشده است و به شدت نارضایتی از این سرویس دهنده در ما وجود دارد. شاید در آینده با اسم و جزییات بیشتر بصورت یک مطالعه موردی نحوه سرویس دهی اشتباه و مرگبار این شرکت را در یک مقاله شرح دهیم.

نتیجه نهایی:
ما مشتریان خودمان را نباید با کیف پول های بدون اختیار تصور کنیم٬ آنها هر لحظه می توانند یک شرکت دیگر را جایگزین ما کنند٬ هر لحظه می توانند از رقیب ما خرید کنند بازار و رقابت هر روز فشرده تر و سخت تر می شود٬ این دیدگاه که مشتری همیشه وابسته به ما است و از ما خرید می کند یک نسخه منسوخ شده و اشتباه است.

برای موفق شدن و حتی کسب ثروت تنها یک راه پایدار وجود دارد و آن هم:

توجه به مشتری و بهبود تجربه آنهاست.

مطالعه بیشتر