×

پرداخت سفارش

لطفا همان مبلغی را که با پشتیبانی طی کردید را واریز کنید

در صورت بروز مشکل یا سوال، با پشتیبانی سایت در تماس باشید

شماره تماس و ایمیل در صورت نیاز

 2208 3351 045  – 9990 395 0937

tejiran@yahoo.com