پرسش و پاسخ و رفع مشکلات گرافیکی

دوستان در این قسمت میتوانید مشکلات مربوط به نرم افزار ها و یا آموزشهای کوتاهی که لازم دارید را مطرح کرده و پاسخ خود را دریافت کنید

لطفا فقط با زبان فارسی سوال خود را مطرح کنید

معمولا در کمتر از 5 ساعت پاسخ داده می شود

سوالات فقط مرتبط با موضوع سایت قابل قبول است