کاربرد طراحی لوگو در ارتباط بصری | ارتباط بصری چیست

ارتباط بصری چیست و چه کاربردی در طراحی لوگو دارد ؟

ارتباط بصری در مفهوم گسترده آن تاریخ طولانی مدتی دارد . زمانی که انسان اولیه برای یافتن غذا به شکار می رفت و جای پای حیوانی را بر روی گل میدید در واقع نوعی نشانه بصری را مشاهده میکرد. به بیان دیگر چشم ذهن وی ، خود حیوان را تجسم میکرد .

اثر گرافیکی میتواند نشانه باشد ، مانند حروف الفبا یا یک نظام نشانه ای دیگر را شکل دهد . مانند علائم جامع ای علائم گرافیکی – خطوط طرح یا نقاط یک عکس در کنار هم تصاویر را تشکیل میدهند . طراحی گرافیک به معنای حرفه ساخت یا انتخاب علائم و آرایش آنها بر یک سطح برای انتقال یک مفهوم است .

نشانه ، تصویر نیست . تصاویر گرافیکی چیزی فراتر از تصویر پردازی و شبیه سازی چیزهایست که مشاهده یا تصور میشوند . آنها نشانه هایی هستند که محتوای شان به آنها معنایی واحد میدهد و موقعیت و حضورشان در یک شرایط خاص میتواند به آنها مفهوم جدیدی ببخشد.

غالباً به طور معمول کلمات و تصاویر در کنار هم استفاده میشوند که ممکن است گاه متن یا تصویر در آن ارجعیت داشته باشد یا معنی هر یک به واسطه دیگری معین شود . برخی از پیچیده ترین نمونه های طراحی گرافیک بر کلماتی استوار است که مفهوم دقیقی را به یک تصویر مبهم میدهند .

مفهومی که تصاویر و علائم الفبای انتقال میدهند ارتباط اندکی با کسی که آن را خلق یا انتخاب میکند دارد . این نوع آثار معرف اندیشه طراحشان نیستند . پیام طراح در خدمت بیان نیازهای سفارش دهنده ای است که هزینه آن را پرداخت میکند . اگرچه فرم پیام حاصل ذوق و حسن زیبایی شناختی طراح است . اما پیام باید به زبانی که برای مخاطب مورد نظرش قابل تشخیص و قابل درک باشد بیان شود . این اولین عاملی است که طراحی گرافیک را آشکارا از هنر متمایز میکند . دومین وجه تمایز این است که طراح برخلاف هنرمند برای تولید ماشینی طرح ریزی میکند . طراح معمولاً پس از عقد قرار داد کار را به صورت یک طرح کلی بر کاغذ یا بر صفحه نمایشگر رایانه آغاز میکند . غالباً به طراح به عنوان مدیر هنری عمل میکند و بر کیفیت عکس ها یا دیگر تصاویر سفارش شده نظارت میکند . پیشنهادات با سفارش دهنده مورد بحث قرار میگیرد . و غالباً طی چند مرحله تجدید نظر میشود . تا این که شکل نهایی طرح به انظمام دستورالعمل های تهیه و اجرای آن آماده میگردد.

مطالعه بیشتر