آموزش تبدیل یک تصویر به شبح در فتوشاپ

ابتدا تصویر خود را در فتوشاپ باز کنید

The Layers panel in Photoshop CS6 showing the Background layer. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

در پنل لایه ها رو قسمت مشخص شده کلیک کرده و convert to smart object را انتخاب کنید

Clicking the Layers panel menu icon in Photoshop CS6. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

مشاهده می کنیم که لایه ی ما به smart object تبدیل شده و نام آن نیز به layer 0 تغییر کرده است

The layer has been converted to a Smart Object. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

حلا از منوی فیلتر blur و سپس mation blur را انتخاب کنید

Selecting the Motion Blur filter in Photoshop. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

Filter > Blur > Motion Blur

angel را برابر 0 قرار دهید و distance را به دلخواه تغییر دهید

Photoshop's Motion Blur filter dialog box. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

حالا فیلتر اعمال شده را مشاهده می کنید چیزی مانند تصویر زیر شده است

The image after adding a motion blur effect in Photoshop. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

فیلتری که اعمال شده را در پنل ها می توانید مشاهده کنید

The Motion Blur Smart Filter listed below the Smart Object in the Layers panel. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

ماسکی نیز ساخته شده است و بر روی آن کلیک کنید

Selecting the Smart Filter mask in the Layers panel. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

ابزار براش را بردارید

Selecting the Brush Tool from the Tools panel in Photoshop. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

حالا D را از روی صفحه کلید فشار داده تا رنگ ها به حالت پیش فرض خود بازگردند یعنی foreground سفید و background سیاه شود.از روی صفحه کلید X را فشار داده تا رنگ ها بر عکس شوند

The Foreground and Background colors in Photoshop. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

حالا opacity براش را در قسمت MenuBar برابر 25 px قرار دهید

Lowering the brush opacity to 25% in Photoshop. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

در لیست براش ها یک براش نرم انتخاب کنید

Selecting a soft-edge brush from the Brush Preset picker. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

حالا با براش بر روی صورت تصویر خود بکشید.مشاهده می کنید که نقاطی که براش را بر روی آن میزنید به حالت اولیه ی خود باز می گردند(یعنی دیگر مات نیست)

The image after painting on the Smart Filter mask. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

و حالا می خواهیم کمی تصویر را ترسناک کنیم و بر روی آیکون adjusment layer در پنل لایه ها کلیک کرده و  Hue/Saturation را انتخاب کنید

The Layers panel showing the new Hue/Saturation adjustment layer. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

سپس مقادیر را مانند تصویر زیر اعمال کنید

The Hue/Saturation options in the Properties panel. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

و تموم شد.opacity لایه ی heu/saturationو blend  mode این لایه را بر روی color قرار دهید.

Changing the blend mode and lowering the opacity of the Hue/Saturation adjustment layer. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

تصویر نهایی:

The final ghost effect in Photoshop. Still life mage licensed from Shutterstock by Photoshop Essentials.com

شاید کمی با تصویر شما فرق داشته باشه چون به این تصویر یک فیلتر دیگر نیز اعمال شده است

مطالعه بیشتر