اشتباهات رایج دیجیتال مارکتینگ

اشتباهات رایج دیجیتال مارکتینگ

اشتباهات رایج دیجیتال مارکتینگ

🔶فراموش کردن اهمیت #محتوا

🔸سرمایه گذاری ناکافی

🔶بی توجهی به کاربران تلفن همراه

🔸استفاده ازقواعدقدیمی #سئو

🔶و..

 

مطالعه بیشتر